Archive for January, 2009

Corpul claselor modulo 5 (aplicatie STD)

Fie corpul claselor de resturi modulo 5. Calculati

a)2*3

b)3*4

c)2*4

Rezolvare:

Camp=corp finit(ex: corpul claselor de resturi modulo 5 este finit)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

<

Deci 2*3=1 in corpul claselor de resturi modulo 5(deoarece 2*3=6 si efectuam impartirea la 5(avem 5 elemente) si rezulta restul 1.

S.a.m.d

January 25, 2009 at 8:35 pm Leave a comment

Real Player free download

Player audio si video. Permite descarcarea clipurilor direct de pe youtube.

Se poate lua de aici ultima versiune a softului:

http://uk.real.com/player/win/

January 24, 2009 at 11:12 am Leave a comment

Care este diferenta dintre un mediu de programare si un limbaj de programare?

Ex. de limbaje:
C\C++, C#, Java, Basic, Pascal, Fortran, Cobol, FOX etc. (limbajele pot suferi modificari in functie de compilatorul folosit)

Ex. de medii de programare:

MS Visual Basic ver.x (limbaj: Basic cu steorizi pt. programare pe obiecte)
MS Visual C++ ver.x (limbaj: C++)
MS Visual FOX ver.x (limbaj: FOX)
Borland Delphi ver.x (limbaj: Pascal cu steroizi)
Borland C++ Builder ver.x (limbaj: C++)

etc.

MS Visual Basic, Borland Delphi si Borland C++ Builder sunt medii de programare RAD (RAD=Rapid Application Developement), adica medii in care poti realiza proiecte intr-un timp foarte scurt dar nu ai un control deplin asupra unor elemente mai profunde.

MS Visual Fox e un front-end pt.baze de date(nu este nu este un mediu de programare)

C# a fost introdus de MS incepand cu MS Visual Studio .NET

January 5, 2009 at 1:08 pm Leave a comment

Care sunt cele mai cerute limbaje de programare?

Care este cel mai cerut limbaj de programare la ora actuala?

Desigur parerile sunt impartite.

Am gasit un site interesant cu un top in continua schimbare al celor mai cautate limbaje de programare la ora actuala.

Click aici:

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

January 5, 2009 at 9:43 am Leave a comment

Lista teme de proiect Inteligenta Artificiala(IA)

1. Problema celor 8 regine. Să se plaseze 8 regine pe o tablă de şah a.î. acestea să nu se
atace reciproc. O regină atacă orice poziţie aflată pe acelaşi rând, coloană sau diagonală.

Problema se va rezolva folosind strategia de căutare în adâncime.

2. Să se rezolve problema celor 8 regine folosind strategia de căutare pe nivel.

3. Problema misionarilor şi canibalilor. 3 misionari şi 3 canibali se află pe unul dintre
malurile unui râu, împreună cu o barcă ce poate trasporta la un moment dat unul sau doi
oameni. Se cere să se găsească o modalitate de a-i transporta pe toţi pe celălalt mal,
fără a permite la vreun transport ca numărul de canibali dintr-o locaţie să depăşească
numărul de misionari.

Problema se va rezolva folosind strategia de căutare pe nivel.

4. Să se rezolve problema misionarilor şi canibalilor folosind strategia de căutare în
adâncime.

5. Problema colorării hărţilor. Fiind dată o hartă cu n ţări, se cere o posibilitate de colorare a
hărţii utilizând cel mult 4 culori, a.î. două ţări cu frontieră comună să fie colorate diferit.

Problema se va rezolva folosind strategia de căutare pe nivel.

6. Să se rezolve problema colorării hărţilor folosind strategia de căutare în adâncime.

7. Problema labirintului. Se dă un labirint de dimensiuni m x n. Fiecare element al matricii
labirintului reprezintă o cameră a acestuia (camerele aflate pe margine au sau nu ieşire
din labirint). Într-una din camere, având coordonatele (x,y), cunoscute, se găseşte un
om.

Să se folosească strategia de căutare pe nivel pentru a găsi cel puţin o ieşire din
labirint.

8. Să se rezolve problema labirintului folosind strategia de căutare în adâncime.

9. Să se rezolve problema labirintului folosind strategia de căutare A*.

10. Problema navigării unui robot pentru livrarea poştei. Se dă un careu 8 x 8 reprezentând
un palier al unei instituţii, în care un robot aflat la o poziţie iniţială dată va naviga pentru
a livra poşta la câteva locaţii, de asemenea cunoscute. Mişcările sale se efectuează la
stânga, dreapta, sus şi jos. Să se găsească o rută prin care robotul livrează poşta la toate
locaţiile precizate şi se întoarce la poziţia iniţială.

Se va folosi strategia de căutare pe
nivel.
11. Să se rezolve problema navigării robotului folosind strategia de cost uniform.

12. Să se rezolve problema navigării robotului folosind strategia de căutare în adâncime.

13. Să se rezolve problema navigării robotului folosind strategia de căutare A*.

14. Se consideră problema Lupul, capra şi cu varza: un ţăran trebuie să transporte de pe un
mal al unui râu pe celălalt mal un lup, o capră şi o varză, astfel încât să nu lase împreună
(pe un mal sau în barcă) lupul cu capra sau capra cu varza. Care sunt transporturile ce
trebuie efectuate?

Se va folosi strategia de căutare pe nivel.

15. Să se rezolve problema Lupul, capra şi cu varza folosind strategia de căutare în
adâncime.

16. Problema SUDOKU. Să se completeze un pătrat 9×9 cu cifre de la 1 la 9, a.î.:
a. fiecare linie să conţină toate cele 9 cifre
b. fiecare coloană să conţină toate cele 9 cifre
c. cifrele să nu se repete în pătratele 3×3 marcate

I.A. Modulul 1. Strategii de căutare
1-21
Iniţial, se plasează în careu o parte din cifre, în proporţie de 10%-50%, în funcţie de nivelul
de dificultate dorit.

Un exemplu de date de intrare:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

<

Să se rezolve problema folosind strategia de căutare pe nivel.

17. Să se rezolve problema SUDOKU folosind strategia de căutare în adâncime.

18. Să se rezolve problema SUDOKU folosind strategia de căutare A*.

19. Să se rezolve problema 8-puzzle folosind strategia de căutare A*.

20. Cumpărături într-un magazin. Într-un magazin se găsesc spre vânzare n produse. Un
cumpărător, care dispune de o sumă de bani s, doreşte să cheltuiască în acest magazin
toată suma de care dispune, dar fără a cumpăra două produse de acelaşi fel. Cunoscând
preţul fiecărui produs, afişaţi cum poate cumpărătorul să îşi cheltuiască banii.
Rezolvaţi
problema folosind strategia de căutare A*.

21. Problema cavalerilor. La curtea regelui Arthur s-au adunat n cavaleri. Fiecare dintre ei are
printre cei prezenţi cel puţin un duşman. Verificaţi dacă Merlin, consilierul regelui, poate
să îi aşeze pe cavaleri la o masă rotundă astfel încât nici unul dintre ei să nu fie alături de
vreun duşman al său. Rezolvaţi problema folosind strategia de căutare A*.

22. Conductă de gaz. O echipă de instalatori are la dispoziţie n tipuri de ţevi, diferenâiate
prin lungime. Din fiecare tip există un anumit număr de ţevi. Instalatorii vor să monteze
o conductă de lungime L folosind ţevile disponibile, cel puţin câte o ţeavă din fiecare tip.

Cunoscând lungimile celor n tipuri, afişaţi o soluţie de construire a conductei folosind
strategia de căutare A*.

23. Turnuri de cuburi. Se dau n cuburi numerotate 1,2,..,n de laturi Li şi culori C
i, i=1..n. Să
se afişeze turnurile care se pot forma cu p cuburi din cele n disponibile, astfel încât:
• laturile cuburilor din turn să fie în ordine crescătoare;
• culorile a oricare două cuburi alăturate să fie diferite.
Rezolvaţi problema folosind strategia de căutare A*.

24. Să se rezolve problema turnurilor din cuburi folosind strategia de căutare pe nivel.

25. Să se rezolve problema turnurilor din cuburi folosind strategia de căutare în adâncime
limitată.
I.A. Modulul 1. Strategii de căutare
1-22
26. Problema chestionarelor. Se dă un set de n întrebări, numerotate 1,2,..,n, fiecare
întrebare fiind caracterizată printr-un punctaj propriu. Să se elaboreze variantele de
chestionare care să aibă între a şi b întrebări, iar întrebările care alcătuiesc fiecare
chestionar să totalizeze un număr de puncte între p şi q.

Rezolvaţi problema folosind
strategia de căutare A*.

27. Să se rezolve problema chestionarelor folosind strategia de căutare pe nivel.

28. Concurs de orientare turistică. Într-un traseu pregătit pentru un concurs de orientare
turistică există n centre de control. La trecerea printr-un centru de control concurenţii
acumulează un anumit punctaj. Se cunosc punctajele aferente tuturor centrelor de
control. Concurenţii trebuie să străbată un traseu care să treacă prin cel puţin p puncte
de control şi cel mult q, prin fiecare punct o singură dată, aşa încât punctajul acumulat în
prima jumătate a traseului să fie mai mare decât punctajul acumulat în a doua jumătate;
două centre care au punctaj mai mic decât o valoare b data nu pot fi consecutive în
traseu. Care sunt traseele posibile? Rezolvaţi problema folosind strategia de căutare A*.

29. Să se rezolve problema concursului de orientare turistică folosind strategia de căutare în
adâncime limitată.

30. DOMINO. Se consideră un joc DOMINO format din n piese, fiecare piesă având înscrise în
ordine două numere din mulţimea {1,2,3,4,5,6}. Să se afişeze cel mai lung lanţ care se
poate construi cu piesele date, ştiind că două piese aflate pe poziţii consecutive în lanţ
trebuie să respecte condiţia ca primul număr înscris pe cea de-a două piesă să coincidă
cu al doilea număr înscris pe prima piesă.

Rezolvaţi problema folosind strategia de
căutare A*.

31. Concediu. O familie care doreşte să-şi petreacă concediul călătorind cu maşina, a stabilit
iniţial un număr de n oraşe pe care să le viziteze. Membrii familiei cunosc numărul de
obiective turistice existente în fiecare oraş. Pentru ca familia să fie sigură că a petrecut
un concediu reuşit condiţiile sunt:
• trebuie să viziteze un număr minim de obiective;
• oraşul cu numărul de ordine y trebuie obligatoriu inclus în traseu, deoarece acolo
locuiesc nişte rude ale familiei;
• numărul total al obiectivelor trebuie să fie cel puţin nr.
Care este traseul urmat?

Rezolvaţi problema folosind strategia de căutare A*.

January 1, 2009 at 8:44 pm Leave a comment

Tema de casa Sisteme tolerante la defecte(STD)

TEMA STD

1. Scrieţi expresia fiabilităţii sistemului serie/paralel din figură. Fiecare din cele şase module are funcţia de fiabilitate R(t).

Dati click pe desen pt a mari poza:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost
2. Arătaţi (demonstraţi) că MTTF pentru un sistem duplex cu două procesoare active identice şi fără uzură este

cu c factorul de acoperire.

3. Sistemul din figură constă într-o parte principală TMR cu o singură rezervă a care poate servi ca înlocuitoare numai pentru modulul 1. Se presupune că modulele 1 şi a sunt active. Când oricare dintre cele două module 1 sau a este disfunct, disfuncţia este detectată de comparatorul perfect C şi imediat singurul modul operaţional este utilizat pentru a furniza o intrare voterului. Admiţând că şi voterul este perfect, scrieţi expresia pentru fiabilitatea sistemului (fiecare modul are fiabilitatea R şi modulele sunt independente în ceea ce priveşte defectările). Explicaţi răspunsul.

Dati click pe desen pt a mari poza:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost

Scrieţi o expresie pentru fiabilitatea sistemului dacă în locul unui comparator perfect pentru modulele 1 şi a se dă un factor de acoperire c, c fiind probabilitatea ca o defectare a unuia din module să fie detectată, modulul defect să fie corect identificat şi modulul operaţional să fie conectat cu succes la voter (care rămâne şi la acest punct perfect).

4. (a) Un anumit cod ciclic se bazează pe polinomul generator X4 + X + 1. Care este cuvântul de cod pentru biţii de date a5a4a3a2a1a0 = 101101?
(b) Patru biţi eronaţi au apărut în cuvântul de cod de la punctul (a) rezultatul fiind 1101000111. Descrieţi procesul de decodare. Sunt erorile detectate? Sunt toate erorile multiple până la patru biţi detectate?

5. Fie trei suporturi de date şi trei suporturi de verificare şi fiecare dintre ele deţine un megaoctet. Se admite că primele cuvinte stocate pe cele trei dispozitive de date sunt, respectiv, 4, 6, 11. Utilizând algoritmul RS-RAID se cere:
a. Să se calculeze cuvintele de verificare.
b. Dacă, de pildă, conţinutul dispozitivului de date cu indicele 3 se modifică şi primul număr devine 8, atunci să se recalculeze cuvintele de verificare.
c. Dacă D2, D3 şi C1 se pierd atunci să se demonstreze că sistemul poate fi recuperat în întregime.

NOTĂ: Rezolvările vor fi însoţite şi de posibile explicaţii!
Punctaj:
1. 1.5 punct
2. 1.5 punct
3. 2 puncte
4. 1.5 puncte
5. 2.5 puncte

1 punct oficiu

January 1, 2009 at 7:48 pm 1 comment

Subiecte examen Tehnici de transmisie a datelor(TTD)

Subiecte partial1 TTD

1. Sa se defineasca obiectul cursului
2. Clasificarea sistemelor de comunicatie
3. Schema bloc functionala a unui sistem numeric de comunicatie(+explicatie)
4. Definiti unitatea de masura a informatiei
5. Definiti entropia informationala(definitie+ formula matematica)
6. Caracterizati entropic sistemul de transmisie de date
7. Modelul Markov pentru o sursa stationara(proprietati)
8. Canalul discret de comunicatie(caracterizare)
9. Definiti codul
10. Conditia de prefix(explicatie+exemplu)
11. La alegere:
-Metoda Shannon-Fano
-Metoda Huffmann
-Codificarea aritmetica
(principiul metodei,un exemplu altul decat cel din curs si laborator pt.o lista de 8mesaje
12.Definiti distanta Hamming
13. Codurile sistematice de tip Hamming(prezentare,exemplu a modului de generare)-vezi curs
14. Definiti codul ciclic si prezentati metodele de generare a codurilor ciclice(doar 4metode insa doar
enumeram metodele nu le prezentam)
15. Metoda directa a codului ciclic(prezentarea celor 2 modalitati de generare a codului ciclic prin impartire si
inmultire si un exemplu de generare prin metoda directa prin impartire altul decat cel din curs)

Din aceste 15 subiecte pica la partial intre 6 si 8 subiecte.

Subiecte partial2 TTD:

1. Protectia si corectia erorilor la codurile ciclice
2. Reteaua de telecomunicatii(domenii,doar enumerare)
3.Transfer sincron si asincron de informatie
4. Standardizari in telecomunicatii
5.Reteaua telefonica(componenta,functii)
6.Organizarea administrativa a retelei telefonice
7.Sistemul deschis de telecomunicatii cu ISDN(schema,aplicatie)
8.Modelul arhitectural ISO/OSI(prezentare generala,principii)
9.Nivele arhitecturale ISO-OSI(enumerare,detalii)

January 1, 2009 at 7:47 pm Leave a comment

Older Posts


Calendar

January 2009
M T W T F S S
    Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Posts by Month

Posts by Category